תמיכה ושירות והשירות

משתמש יקר!
יש למסור את פרטי הגישה אך ורק לתומך הטכני שמבקש זאת! שימוש בקישורים אלו ו/או בתוכנות הנ"ל הינם באחריותו המלאה של המשתמש ואין חברת 'סיסקאונט' אחראית בכל צורה לנעשה במחשב המשתמש בעת שימוש בקישורים אלו.

אלה נתוני התקשורת למחשב שלך

כניסת למערכת הדוחות

כניסת לקוחות

שליטה מרחוק